NT CA

พาร์ทเนอร์ของเรา

Our Partner

Features

Features

CD

ให้บริการได้ทั้ง 3 ประเภท คือ บุคคล นิติบุคคล และเครื่อง Web Server (SSL) ข้อมูลใบรับรองฯ ในรูปแบบ Digital File ตามมาตรฐาน PKCS#12 และบันทึกลงบนแผ่น CD มีรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันการติดตั้งและใช้งาน ต้องติดตั้งใบรับรองฯ ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน

USB Token

ให้บริการได้ 2 ประเภท คือ บุคคล และ นิติบุคคล ข้อมูลกุญแจคู่ (Key Pair) ถูกสร้างขึ้นภายในตัว USB Token ตามมาตรฐาน PKCS#11 เป็น USB Token สำหรับจัดการกับ Digital Certificate และ PKI เท่านั้น ไม่สามารถ Export ข้อมูลกุญแจส่วนตัว (Private Key) ออกจากตัว USB Token ได้ มีรหัสผ่าน (Password) เพื่อป้องกันการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องติดตั้งใบรับรองฯ เพื่อการใช้งาน ไม่จำเป็นต้องมีเครื่องอ่าน (Reader) รองรับการเชื่อมต่อแบบ USB 1.0 - 2.0 มีความปลอดภัยสูง สะดวกในการพกพา

SSL Certificate

SSL Certificate หรือ ใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับเครื่อง Web Server เป็นใบรับรองฯ ที่ออกให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Web Server โดยนำใบรับรองฯ ไปติดตั้งเพื่อให้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อแบบปลอดภัย หรือที่เรียกว่า SSL (Secure Socket Layer) รวมถึงการรับรองชื่อ Domain Name และผู้ที่เป็นเจ้าของ Domain Name นั้นด้วย ทำให้เกิดความไว้วางใจในการทำธุรกรรมผ่านเว็ปไซต์ ดังกล่าว โดยจะออกใบรับรองเป็นแบบ CD เพื่อนำไปติดตังที่เครื่อง Web Server นั้นๆ

 

 

Image placeholder
Image placeholder
Image placeholder

NT CA

Internet Data Center

CloudApps ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 27001

อาคารของศูนย์ IDC

ตัวอาคารสามารถรองรับน้ำหนักต่อตู้กว่า 1,000 กก. เป็นอาคารด้าน IT และงานด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ

ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า

เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ออกแบบเพื่อการทำงานแบบความต่อเนื่องของการจ่ายไฟฟ้าและเสถียรภาพ

ระบบปรับอากาศ ศูนย์ IDC

เครื่องปรับอากาศที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทำงานแบบ N+1 เป็นระบบปรับอากาศสำหรับศูนย์ Data Center

ระบบรักษาความปลอดภัย

เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยเข้าออก ต้องผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและระบบ Finger Scan

อัตราค่าบริการ

Choose Your Plans

Personal / Enterprise Certificate รูปแบบ CD

฿500 1 ปี

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Personal / Enterprise Certificate รูปแบบ CD

฿950 2 ปี

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Personal / Enterprise Certificate รูปแบบ CD

฿1,3503ปี

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

อุปกรณ์ USB Token

฿2500

* รับประกัน 1 ปี ติดต่อที่สาขา แจ้งวัฒนะ เท่านั้น

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การต่ออายุ รูปแบบ USB Token(อุปกรณ์เดิม)

฿500 1 ปี

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

INTRANET SSL

฿5,000

Get started


* ราคายังไม่ภาษีมูลค่าเพิ่ม

Global SSL


* ติดต่อ Call Center 02-574-8912

Download

คู่มือการใช้งาน


วิธีการติดตั้งCA และตรวจสอบ แบบ CD Click!!
วิธีการติดตั้ง NT CA ROOT Cert. และวิธีการติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ Click!!
วิธีการติดตั้ง และใช้งานอุปกรณ์ USB Token Click!!
คู่มือ Microsoft Outlook 2010 Click!!
วิธีการสร้าง CSR ไฟล์เพื่อขอออกใบรับรองฯ สำหรับ Microsoft IIS Click!!
การขอและการติดตั้ง Certificate สำหรับ Tomcat Server Click!!
วิธีตั้งค่าการใช้งาน สำหรับการยื่นคำขอด้วยระบบ Digital Signature Click!!
คู่มือการลงทะเบียน เพือใช้บริการใน Thailand National Single Window Click!!
คู่มือกรมการค้าต่างประเทศ Click!!
คู่มือการตั้งค่า การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้งานระบบการยื่นคำร้องผ่าน Digital Signature กรณีใช้ Windows 11 Click!!
ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งานระบบ Digital Signature Click!!
การลงนามบนไฟล์เอกสารแนบด้วย Digital Certificate Click!!
FAQ

Frequently Ask Questions

FAQ

สถานที่ให้บริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ NTCA

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) อาคารศูนย์บริการลูกค้าเอ็นทีสาขาแจ้งวัฒนะ อาคาร 6 ชั้น 1 ติดต่อ Call Center 02-574-8912

การต่ออายุใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ NTCA

ลูกค้าสามารถต่ออายุล่วงหน้าได้ 3 เดือน ก่อนใบรับรองฯ หมดอายุ

ขั้นตอนการขอใช้บริการ NTCA ออนไลน์บนเว็บไซต์ www.ntca.ntplc.co.th

1. กรอกใบสมัครขอใช้บริการ NTCA และจัดเตรียมเอกสารตามหน้า 2 ในใบสมัคร ให้กรรมการลงนามให้ครบทั้ง 4 แผ่น [ดาวน์โหลดใบสมัคร]

2. ทำการสแกนเอกสารไว้เป็นชุดๆ

3. หลักจากนั้นทำตาม 7 ขั้นตอนการขอใบรับรอง ฯ ออนไลน์ [ดาวน์โหลดขั้นตอน]

4. กรณีลืมรหัสผ่านการเปิดใช้งานสามารถทำตามคู่มือได้ที่ [ขั้นตอนการตรวจสอบรหัสผ่าน]

ขั้นตอนการขอใช้บริการ NTCA ยื่นเคาน์เตอร์ ที่ NT แจ้งวัฒนะ อาคาร 6 ชั้น 1

1. กรอกใบสมัครขอใช้บริการ NTCA และจัดเตรียมเอกสารตามหน้า 2 ในใบสมัคร ให้กรรมการลงนามให้ครบทั้ง 4 แผ่น [ดาวน์โหลดใบสมัคร]

2. ยื่นแบบคำขอด้วยตนเองหรือโดยผู้รับมอบอำนาจต่อเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ณ จุดให้บริการ [สถานที่ให้บริการ] พร้อมหลักฐานในการขอใช้บริการ

3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารใบสมัคร หลักจากนั้นลูกค้า ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันข้อมูลกุญแจส่วนตัว (Private Key)

4. ผู้ขอใช้บริการชำระค่าบริการตามรูปแบบและประเภทที่ขอใช้บริการ

5. เจ้าหน้าที่ส่งมอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยเอกสารแสดงหมายเลขใบรับรองฯ

ขั้นตอนการลบ CA ออกจากเครื่อง

- วิธีการลบ CA ออกจากเครื่อง [ขั้นตอนการลบ]

ชื่อที่อยู่ในกรณี หักภาษี ณ ที่จ่าย 3%

กรณีลูกค้าต้องทำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องนำใบหักภาษี ณ ที่จ่าย มายื่นที่เคาน์เตอร์ศูนย์บริการลูกค้า เอ็นที (ทั่วประเทศ) เท่านั้น และไม่สามารถทำหักภาษี ณ ที่จ่ายย้อนหลังได้

ชื่อและที่อยู่ในการทำหักภาษี ณ ที่จ่าย

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 99 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (TAX ID) 0107564000014

วันและเวลาการให้บริการออกใบรับรอง ฯ NTCA

เปิด 8.30 – 16.00 น. ปิดทำการ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด นขัตฤกษ์

NT CA

เป็นบริการที่จะช่วยให้คุณๆ ที่เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่จะสามารถให้บริการลูกค้าของคุณด้วยความอุ่นใจ และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ อย่างรวดเร็วเป็นจำนวนมาก